Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce
Powróć do: Dla Turysty

Zabytki

Zabytki wpisane do rejestru:

- kościół paraf. pw. Świętej Trójcy, gotycko-barokowy, wzniesiony w 1535 r. i przebudowany w 1723 r. (plac Jana Pawła II 1)

- kościół ewangelicki, barokowy, z poł. XVIII w., z późniejszą klasycystyczną wieżą (pocz. XIX w.) - ul. Kasprzaka 13

- ratusz, barokowy, z 1731 r., przebudowany w II poł. XIX w. (Pl. Odrodzenia 1)

- Parafia Kościoła Polskokatolickiego w Boguszowie-Gorcach kościół Polskokatolicki pw. św. Piotra Apostoła, neogotycki, wzniesiony w l. 1900-1904 (ul. Mickiewicza 2)

- dom kantora, kościół ewangelicki (ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 2)

- dom Diakonistek, (ul. Kasprzaka 7)

- dom cechu gwarków, (ul. Główna 31)

- dom mieszkalny, (ul. Główna 9)

- dom mieszkalny, (ul. Główna 37)

- zabudowa powierzchni szybu Witold, 3 obiekty - nadszybie, maszynownia, hala kompresorów (Gorce)

- wieża nadszybowa szybu Józef, Kuźnice.

 


Inne zabytki:

- były klasztor Sióstr Elżbietanek, ul. Wł. Jagiełły 4

- stajnie z częścią mieszkalną, ul. Kolejowa 33

- była Siedziba Bractwa Strzeleckiego, ul. 1 Maja 55

- były hotel z salą koncertową, ul. Kolejowa 13

- dworzec PKP, ul. Dworcowa 6

- kościół ewangelicki ob. polskokatolicki, ul. Kościuszki (Gorce)

- dworzec PKP, (Gorce)

- budynek łaźni szybu Witold (Gorce)

- hala kompresorów szybu Witold (Gorce)

- hala maszyny wyciągowej szybu Witold (Gorce)

- kościół paraf. pw. Niepokalanego Pocz. NMP (Kuźnice)

- plebania, ul. Żeromskiego 23 (Kuźnice)

- kaplica mszalna pw. NSPJ i dom mieszkalny, ul. Władysława Grabskiego 31 (Kuźnice)

- willa Treutla, ob. Nadleśnictwo Wałbrzych, ul. Miła 2 (Kuźnice)

- kościół pomocniczy pw. Św. Barbary (Stary Lesieniec)