• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wydział Inwestycji Miejskich
tel. 74 844 93 11 wew. 59

nieruchomosci

Nieruchomości

Wydział Zarządzania Mieniem Gminy
tel. 74 844 93 11 wew. 74

wiadomości

Wiadomości Boguszowskie

Boguszów • Gorce • Kuźnice • Stary Lesieniec

UWAGA - Zmiana numeru rachunku bankowego

data 04-01-2019

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje, że od 01 stycznia 2019 r. zmianie uległy rachunki bankowe Gminy Miasto Boguszów-Gorce.

więcej »

Płatności na podstawie faktur dokonywane przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce i jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT

data 04-01-2019

Gmina Miasto Boguszów-Gorce informuje, że od początku 2019 roku wszelkie płatności dokonywane przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce oraz jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatku VAT na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności (split payment).

więcej »

Wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym

data 05-12-2018

Gmina Miasto Boguszów-Gorce wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

więcej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

data 17-01-2019

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r.

Więcej informacji na stronie: http://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/7360

 

 

więcej »

Ogłoszenie o naborze

data 17-01-2019

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 08 stycznia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 2. turystyki i krajoznawstwa;
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. bezpieczeństwa;
 6. ochrony zdrowia .

Więcej informacji na stronie: http://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/7359

więcej »

KARTA DUŻEJ RODZINY - UPRAWNIENIA DLA SZERSZEJ GRUPY OSÓB

data 15-01-2019

Informujemy, że od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy rodzic, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

 

 

więcej »

Dziś jest: Sobota 19 stycznia 2019, imieniny: Henryka i Mariusza

Unia Europejska Fundusze Rodzina 500+ odpady Fundusze Europejskie Gminny Portal Mapowy Komunikacja Miejska Góra Dzikowiec Galeria Dzikowca Góra Dzikowiec Oferta Inwestycujna
CKKWitold
Filmy Promocyjne
Informacja dla niedosłyszącyhc BIP eBOI Galeria fotografii

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Ziemia Wałbrzyska OSiR MBPCK Profilaktyka uzależnień
Pomarańczarnia
Informacja turystyczna Informacja turystyczna 6 kroków elektroniczny samorząd