Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce
Powróć do: Warto zobaczyć

SZYB WITOLD

Historia Szybu Witold sięga 1769 roku i wiąże się z wydobyciem węgla kamiennego w osadzie Gorce. Początkowo nosił on nazwę „Gustaw”i służył do transportowania górników i materiałów do obudowy kopalni. Szyb miał głębokość 586 m i posiadał wieżę wyciągową i wpisywał się w górniczy krajobraz miasta, na który składały się kominy, koksownie, czy place drzewne. Po II wojnie światowej został przyłączony do zakładów wydobywczych KWK „Victoria” w Wałbrzychu, był to czas jej najbardziej intensywnego rozwoju. Wtedy też zmienił nazwę na „Witold”. Eksploatacja węgla kamiennego w tym miejscu zakończyła się w 1993 roku co rozpoczynało proces zamykania wałbrzyskich kopalni.

Pamięć o Szybie Witold nie zatarła się na kartach historii. W latach 2012-2013 nastąpiła adaptacja budynku nadszybia i wieży wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD współfinansowana przez Unię Europejską. Dziś wciąż jest to miejsce ściśle związane z górnictwem. W dawnym budynku nadszybia znajduje się sala konferencyjno-szkoleniowa, która pomieści 120 osób oraz Izba Pamięci Górnictwa i Kopalnictwa, w której możemy obejrzeć eksponaty podarowane przez górników i ich rodziny. Znajdziemy tam m.in. zdjęcia, dokumenty, stare plany, lampy, maski przeciwpyłowe, górnicze mundury czy narzędzia pracy górników.

W Szybie Witold swoją siedzibę ma filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury, odbywają się tam koncerty, wernisaże oraz wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Charakterystycznym elementem tego budynku jest wieża szybu wyciągowego, która obecnie pełni rolę wieży widokowej, z której, po pokonaniu 117 schodków, możemy podziwiać piękną okolicę. W budynku maszyny wyciągowej mieści się restauracja, a na zewnątrz kompleksu kaplica Świętej Barbary - patronki górników. Obiekt jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

FB Szyb Witold - Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury Filia nr 4