Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „24-GODZINNYBIEG CHARYTATYWNY DLA NATASZY”

Ocena 0/5

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „24-GODZINNYBIEG CHARYTATYWNY DLA NATASZY”

W dniu 26 października 2023 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Grupa Biegowa Dzikowiec na realizację zadania publicznego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „24-GODZINNYBIEG CHARYTATYWNY DLA NATASZY”.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),  zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe, na stronie internetowej Miasta Boguszów-Gorce www.boguszow-gorce.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 08 listopada 2023:
    • drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@coj.boguszow.eu
    • listownie na adres Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach,  Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.

Oferta_w_trybie_19_a_24_godzinny_bieg_charytatywny_dla_Nataszy 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności