Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce

Konsultacje

Ocena 0/5

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miasta Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. 

W załączeniu przedkładamy projekt programu współpracy Gminy Miasta Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Zachęcamy działające na terenie Gminy Boguszów – Gorce organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach i wyrażania swoich uwag i opinii do przygotowanego projektu.


Uwagi i opinie dotyczące projektu programu można składać na piśmie w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@coj.boguszow.eu w terminie do dnia 08.11.2023 r. 

 
Informacje dotyczące przedłożonego projektu można uzyskać w Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, II piętro, tel. 74 842-11-07.

Załącznik:
program_współpracy_2024_projekt  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności