Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce

III Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach - porządek obrad, transmisja "na żywo"

Ocena 0/5

Data posiedzenia:
24-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia:
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach , I piętro, sala obrad nr 101

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcyjnego (SUMP)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Boguszów-Gorce.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Boguszów-Gorce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc wotum zaufania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Boguszów-Gorce.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce.
 12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania Budżetu Gminy.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2024 roku
 18. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegow w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2023.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 21. Zamknięcie sesji. 

Wszystkie projekty uchwał dostępne są pod poniższym linkiem:
https://rada.boguszow-gorce.pl/kalendarz-posiedzen           
Wystarczy kliknąć na wybraną sesję.

O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z III Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja          
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)
lub
na kanał Gminy Miasto Boguszów-Gorce na Youtube.

Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - www.rada.boguszow-gorce.pl/sesja   
Więcej na stronach: www.bip.boguszow-gorce.pl     oraz www.rada.boguszow-gorce.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności