Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce

Informacja

Ocena 0/5

Burmistrz Boguszowa-Gorc przypomina, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Obowiązek przyłączenia odnosi się do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu sieci kanalizacyjnej. Nie jest to uzależnione od względów ekonomicznych czy osobistych właściciela. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko w jednym przypadku - gdy nieruchomość wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełnia wymagania określone w przepisach odrębnych.

Nadzór nad realizacją obowiązków w kwestii przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, regulowanych wyżej wymienionymi przepisami sprawuje burmistrz.

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, burmistrz wydaje decyzję nakazującą jego wykonanie, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności