Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje  na budowę, przebudowę  jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji . Te inwestycje procentują, bo obniżamy koszty związane z produkcją energii elektrycznej, cieplnej i wytwarzamy ją w sposób przyjazny dla środowiska.

Dolnośląska Instytucja Pośredniczą 15 grudnia br. ogłosiła konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

•             Schemat 3.5.A „ Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami”.

•             Schemat 3.5.B „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych”.

Termin naboru (składania wniosków) do dnia 16.01.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

 

Informacja o konkursie

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/914-3-5-a-b-konkurs-horyzontalny.htm