W dniach 18 i 19 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych odbyło się niezwykłe spotkanie, podczas którego oddziały przedszkolne oraz klasy I –III gościły panią Dorotę Stodolak, pracownika Nadleśnictwa Kamienna Góra. Pani Dorota opowiedziała nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreśliła, że człowiek musi szanować zwyczaje zwierząt, kiedy odwiedza je w ich domu – lesie. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy.

Podczas spotkania pani leśniczy zadawała dzieciom wiele pytań, z którymi świetnie sobie radziły. Wykazały się dużą wiedzą na temat gatunków ptaków zarówno tych, które odlatują, jak i tych, które pozostają w Polsce na zimę. Potrafiły podać, czym różnią się rogi od poroża. W nagrodę otrzymaliśmy książeczki o tematyce przyrodniczej oraz gotową karmę dla ptaków, którą rozwiesiliśmy na drzewach wokół szkoły.