11.04.2016 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie od mieszkańców kamienicy przy ul. Krakowskiej o wypuszczaniu z mieszkania kota przez jego właścicielkę. Zwierzę załatwiało swoje potrzeby na klatce schodowej co powodowało jej zanieczyszczenie odchodami. Kocie odchody mają nieprzyjemny dla człowieka zapach jednocześnie są siedliskiem różnorakich zarazków. Wobec właścicielki kota, strażnicy miejscy przeprowadzili postępowanie mandatowe oraz zobowiązali ją do posprzątania odchodów co niezwłocznie uczyniła. Kobieta została również pouczona o jej obowiązkach wynikajacych z hodowli kota w domu.