Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” zaprasza na wernisaż wystawy artystów dolnośląskiego oddziału Związku Artystów Plastyków. Otwarcie wystawy odbędzie się 23 marca br. w sali konferencyjnej Centrum „Witold”.
W ramach wystawy zaprezentowane zostaną prace 11 artystów plastyków: Andrzeja Niżewskiego, Bernadety Nowak, Zdzisława Szpaka, Takisa Makandasisa, Piotra Pawlickiego, Marka Kopczyka, Stanisława Pełki, Wiesławy Lewandowski, Wiesławy Marciniak-Jakubczyk, Ireneusza Szymika oraz Liliany Konat.

23 marca 2018 r. godz. 17:00
sala konferencyjna Centrum „Witold”
ul. Traugutta 12 g, 58-371 Boguszów-Gorce

Zapraszamy serdecznie!

Związek Artystów Plastyków
Oddział Dolnośląski

Związek Artystów Plastyków założony został 03.05.1990 roku. Zarząd Krajowy związku swoją siedzibę posiada w Grodzisku Wielkopolskim, a Prezesem Zarządu jest art.plast. Magdalena Sciezynska.
Związek Artystów Plastyków posiada kilka oddziałów na terenie całej Polski, między innymi w województwach wielkopolskim, mazowieckim czy pomorskim. Członkami związku są artyści plastycy z wykształceniem plastycznym, profesorowie Akademii Sztuk Pięknych a także artyści – amatorzy. Każdy z członków przed przyjęciem do związku przechodził procedurę rekrutacji która szczegółowo opisana jest w statucie związku. Przed przyjęciem nowego członka, powoływana jest komisja artystyczna, która po analizie prac oraz dorobku artystycznego kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata.
Z inicjatywy artysty plastyka Piotra Pawlickiego, członka Związku Artystów Plastyków, Zarząd Krajowy ZAP wyraził zgodę na utworzenie nowego oddziału związku na terenie województwa dolnośląskiego.
Piotr Pawlicki uczestnicząc w wernisażach malarskich w galeriach regionu Wałbrzycha i okolic, poznał kilkoro bardzo dobrych artystów, których kandydatury wysłał do Zarządu Krajowego.
Komisja Artystyczna zatwierdziła i przyjęła w poczet członków dziewięcioro artystów i w ten sposób stworzono grupę dziesięciorga twórców sztuki. Za oficjalną datę powołania Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków przyjmuje się dzień 10 stycznia 2015 roku, kiedy to Zarząd Krajowy podpisał decyzję o powołaniu tego oddziału.

Obecnie Dolnośląski Oddział  Związku Artystów Plastyków liczy 18 osób, i są to:
    1. Piotr Pawlicki – prezes oddziału oraz sekretarz
    2. Danuta Orska – wice prezes
    3. Marian Wiekiera – skarbnik
    4. Ireneusz Szymik – jednoosobowa komisja rewizyjna
    5. Zbigniew Szpak – członek
    6. Andrzej Niżewski – członek
    7. Bernadeta Nowak – członek zarządu ds. kontaktu z mediami
    8. Florian Kohut – członek
    9. Lucyna Wierzbicka – członek
    10. Krzysztof Heksel – członek
    11. Wiesława Jakubczyk – członek
    12. Marek Kopczyk – członek
    13. Janusz Proniewicz – członek
    14. Stanisław Pełka – członek
    15. Krystyna Leśniewska – Pasionek – członek
    16. Wiesława Lewandowska
    17. Takis Makandasis
    18. Lila Konat

 Artyści Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków bardzo często uczestniczą zarówno zbiorowo jak i indywidualnie w plenerach i warsztatach artystycznych a także zagranicznych i krajowych konkursach – przeglądach malarstwa osiągając niemałe sukcesy. Kilka razy w roku prace członków oddziału podziwiać można na organizowanych zbiorowych wystawach malarstwa. Do tej pory wystawy takie odbyły się w: Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Bibliotece Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu, „Zamek Książ” w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Poza tym, galerie w Polsce jak i za granicą wystawiają prace członków oddziału w indywidualnych wystawach autorskich.
W grudniu 2017 roku, troje artystów Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków odznaczonych zostało medalami „Zasłużony dla kultury polskiej”.Uhonorowani artyści to: Danuta Orska, Zdzisław Szpak oraz Piotr Pawlicki, a odznaczenia te przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków
art. plast. Piotr Pawlicki