Uczniowie  Publicznej Szkoły  Podstawowej  nr 6 w Boguszowie- Gorcach od dwóch lat biorą udział w projekcie edukacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ”Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”.
W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia w szkole, regionalne festiwale i olimpiady, ciekawe prezentacje, konkursy. Uczniowie "szóstki"  odnoszą w nich liczne sukcesy. Opiekunami projektu w szkole są panie Urszula Filip i Ewa Żuk .

29-30 września 2012 r. uczniowie uczestniczyli w II Ponadregionalnym  Festiwalu  Projektów połączonym  z II Ponadregionalnym Finałem Olimpiady, który odbył się w Spale (województwo łódzkie). Grupa w składzie: Angelika Sójko, Paula Rotman, Sandra Dudiak, Patryk Sztój oraz Tomasz Sztuk (II miejsce w konkursie regionalnym) mieli możliwość zaprezentować się w gronie 13 najlepszych zespołów spośród 62 szkół podstawowych z terenu województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Szczególne brawa należą się uczennicy Aleksandrze Majerskiej, która zajęła I miejsce w olimpiadzie regionalnej oraz II miejsce w finale konkursu na poziomie ponadregionalnym w Spale.

- Zadania były stosunkowo proste - mówi skromnie laureatka, która bezbłędnie poradziła sobie ze skrótami klawiaturowymi, zadaniami matematycznymi, nie jest dla niej obcy świat i tajniki przyrody. Sam wyjazd do Spały to dla w/w uczniów wspaniałe wyróżnienie.

Życzymy dalszych sukcesów!