21.04.2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie do mieszkańca ul. Kościuszki o zniszczeniu chodnika. Na miejscu strażnicy miejscy ustalili, że sprawcą zniszczenia chodnika jest kierowca samochodu ciężarowego wykonującego usługi wodno-kanalizacyjne. Dyspozytor przedsiębiorstwa wykonującego usługę zobowiązał się do naprawienia powstałej szkody. Po przeprowadzonej naprawie chodnika, zostanie przeprowadzona ponowna kontrola jego stanu technicznego.