13.09.2016 r. w trakcie kontroli placu zabaw przy ul. Promyka, patrol funkcjonariuszy Straży Miejskiej ujawnił zniszczone cztery przęsła ogrodzenia. Sprawę do dalszej realizacji naprawy zniszczonego ogrodzenia przekazano do Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy w Urzedzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach. Ogrodzenie placu zabaw ma służyć przede wszystkim bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców korzystających z urządzeń znajdujących się na nim. Strażnicy miejscy apelują do okolicznych mieszkańców aby reagowali na wszelkie oznaki wandalizmu w tym miejscu. O wszelkich nieprawidłowościach należy powiadomić  Straż Miejską nr tel . 74 844 92 93 lub Policję nr tel. 997. Zapewniamy anonimowość.