Z dniem 19.07.2021 r. wszedł w życie przepis art. 5 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000), zgodnie z którym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe wyłącznie do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dla dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. W terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nowego dowodu osobistego zawierającego odciski palców, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.