Informujemy, że od dnia 01 marca 2011r. łatwiej będzie załatwić urzędowe sprawy osobom pracującym Zarządzeniem Nr 29/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 stycznia 2011 r. zmienione zostają godziny pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Zmiana polega na wydłużeniu czasu pracy dla wszystkich pracowników administracyjnych we wtorki i odpowiednim skróceniu w piątki.

W związku z powyższym rozkład czasu pracy będzie przedstawiał się następująco:

  • poniedziałek, środa i czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
  • wtorek: od godz. 7.30 do godz. 17.00
  • piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00

Jednocześnie zmianie ulegają godziny przyjęć mieszkańców w sprawach skarg i wniosków. Od dnia 01 marca 2011r. mieszkańcy będą przyjmowani przez Burmistrza Miasta lub Zastępcę Burmistrza w każdy wtorek w godzinach od. 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 16.30.