Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu zaprasza organizacje pozarządowe oraz innych chętnych w imieniu, których złoży wniosek organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS lub gmina, do składania wniosków na konkursy grantowe ogłoszone przez LGD Kwiat Lnu .

Nabór wniosków przewidywany jest od 16 października do 14 listopada 2017r., drugi nabór od 18 października do 16 listopada 2017r.

W ramach tych konkursów będzie można zrealizować:

1.     różnego rodzaju warsztaty, które pozwolą na rozwiniecie potencjału mieszkańców czy organizacji http://kwiatlnu.eu/projekt-grantowy/

2.     kampanie/wydarzenia i działania z zakresu edukacji ekologicznej http://kwiatlnu.eu/projekt-grantowy-2/

Budżet na jeden projekt to 6 250 zł.

Realizator projektu dostanie od LGD Kwiat Lnu dotację, bez konieczności ponoszenia wkładu własnego finansowego.

Zaplanowanie takich działań przez LGD Kwiat Lnu jest odpowiedzią na potrzebę organizacji warsztatów w świetlicach itd., na które organizacje nie mogą pozyskać środków.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na pytania udzieli LGD Kwiat Lnu w biurze w Lubawce lub telefonicznie pod numerem 75 74 11 804.