Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat.
Prosimy zainteresowane pary, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie” o zgłoszenie się z dowodami osobistymi do Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach (pok. 102) w terminie do dnia 31.05.2017 r. Zgłoszenia dokonać może również  inna osoba z rodziny. Pozostałe informacje uzyskać można również telefonicznie u Kierownika USC – 74/8449-311 wewn. 50.
Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbędzie się podczas jednej wspólnej uroczystości w ciągu 3- 4 miesięcy od daty otrzymania przez Urząd medali.