Dzięki otrzymanym funduszom uczniowie PSP nr 6 mają wspaniałą okazję uczyć się jazdy na nartach zjazdowych w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym Dzikowiec. Do udziału w szkółce zakwalifikowano 16 dzieci z klas II- IV, które w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017 / 2018 osiągnęły wyróżniające wyniki w nauce. W zamyśle projektodawcy udział w bezpłatnej nauce jazdy na nartach ma być formą nagrody i motywacji dla uczniów, którzy wkładają szczególny wysiłek w swoją edukację. Młodzi adepci narciarstwa pod kierunkiem instruktorów z Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec i pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego z PSP nr 6, w atmosferze doskonałej zabawy nabywają podstawowe umiejętności narciarskie. Dla uczniów zorganizowany jest transport oraz poczęstunek. Wszyscy uczestnicy szkółki „ZjeźDzik” chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach pozalekcyjnych, dzięki którym nabierają sprawności fizycznej i rozwijają koordynację ruchową.

Cieszymy się, że dzięki projektowi nasze dzieci mogą poznać alternatywne sposoby aktywnego spędzania czasu i w pełni skorzystać z rozbudowanej infrastruktury sportowej góry Dzikowiec.

Jednak najważniejsza jest doskonała zabawa w gronie rówieśników i uśmiech na twarzach uczniów!

Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z pierwszych lekcji narciarstwa.