W dniu 7 marca 2018 r. w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec odbyło się podsumowanie „ZjeźDzika” – szkółki narciarskiej dla uczniów PSP nr 6 w Boguszowie – Gorcach. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach „Boguszowska Szóstka”  pozyskano środki z funduszy Gminy Miasta Boguszów – Gorce na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W nauce jazdy na nartach wzięło udział 16 uczniów klas 2-4, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/ 2018. Rekrutacji do szkółki narciarskiej przyświecała idea wspierania uczniów, którzy szczególnie angażują się w zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty. W atmosferze wspaniałej zabawy dzieci poznały zasady doboru sprzętu i ekwipunku narciarskiego oraz zasady bezpieczeństwa na stoku. Pod okiem instruktorów narciarstwa zjazdowego uczniowie opanowali podstawowe umiejętności w jeździe na nartach. Projekt promował ideę aktywnego spędzania czasu wolnego i wykorzystywania walorów geograficzno – przyrodniczych okolicy oraz infrastruktury sportowej góry Dzikowiec. Dla uczestników szkółki zorganizowano transport na zajęcia, wypożyczenie sprzętu narciarskiego,ciepłe napoje oraz drobne przekąski i opiekę nauczycieli wychowania fizycznego.
Do udziału w podsumowaniu projektu zaproszono rodziców uczestników. Młodzi adepci narciarstwa  zaprezentowali swoje umiejętności podczas mini zawodów w narciarstwie zjazdowym a rodzice dzielnie im kibicowali. Na zakończenie projektu „ZjeźDzik” każdy uczestnik otrzymał „Patent wytrawnego narciarza” oraz upominki: rękawice i skarpety narciarskie, czapki, kominy narciarskie oraz słodycze. Najważniejsze w projekcie było jednak to, że uczniowie PSP nr 6 mogli poznać nową i atrakcyjną dyscyplinę sportową, sprawdzić swoje umiejętności i doskonale bawić się w gronie rówieśników. Mamy nadzieję, że dla wielu z nich będzie to dobry początek wieloletniej pasji jaką jest narciarstwo.
W imieniu społeczności szkolnej składamy podziękowania prezesowi „Boguszowskiej szóstki” Panu Danielowi Gemingowi, trenerom narciarstwa, Ośrodkowi Sportowo - Rekreacyjnemu  Dzikowiec oraz nauczycielkom PSP nr 6  - Pani Monice Branas i Pani Hannie Lubińskiej za pomoc w zorganizowaniu szkółki narciarskiej ZjeźDzik.