Narodowy Fundusz Zdrowia z dniem 1 lipca 2013r. uruchomił Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), czyli serwis internetowy, dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić na bieżąco historię udzielonych mu i sfinansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej oraz zrealizowanych recept.

System potwierdza status ubezpieczenia, co jest niezmiernie przydatne podczas ubiegania się o wyrobienie w NFZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak również podczas wizyty u lekarza.

Pacjent otrzymuje możliwość skonfrontowania faktycznego przebiegu swojego leczenia z tym, co zostało odnotowane w dokumentach oraz uzyskuje informacje o kosztach poniesionych przez NFZ w związku z jego leczeniem.

ZIP jest także ogromną bazą danych, która na pewno stanie się niezwykle przydatna każdemu, kto potrzebować będzie pomocy medycznej. Zawiera wykaz placówek mających podpisane umowy z NFZ wraz z mapami dojazdu oraz godzinami otwarcia. W przypadku niektórych usług medycznych otrzymamy informacje dotyczące czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do wizyty w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu, w Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie, gdzie w ciągu kilku minut otrzymacie Państwo uprawnienia pozwalające skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie stwarza Zintegrowany Informator Pacjenta.

 

Uzyskać dostęp do ZIP można:

  • zgłaszając się osobiście do siedziby NFZ z dowodem osobistym lub paszportem, złożyć wniosek, odebrać login i hasło dostępu

  • wypełnić wniosek na stronie zip.nfz.gov.pl , a następnie w siedzibie NFZ odebrać login i hasło dostępu

     

Wszelkie informacje na stronie internetowej:

 

http://www.nfz-wroclaw.pl/default.aspx?obj=22796;42215&par=22797&des=1;2