W dniach 8-12 lutego zuchy ze 111 Boguszowskiej Gromady Zuchowej „Roztańczone Płomyki” oraz harcerze ze 111 Boguszowskiej Drużyny Harcerskiej  „Dwa Płomienie” wzięli udział w zimowisku w Walimiu. Przez 5 dni dzieci i młodzież poznawały zmagały się z wyzwaniami, które stawiała przed nimi kadra zimowiska,korzystały z atrakcji programowych oraz aktywnie spędzały drugi tydzień ferii zimowych.

Pierwszy dzień w Walimiu upłynął pod hasłem Prawa. Zarówno Prawa Harcerskiego jak i Prawa Zucha. Zuchy i harcerze wzięli udział w zwiadzie po miejscowości, przygotowali mapy najbliższej okolicy, poznali sowiogórskie legendy. Wieczorem odbył się uroczysty kominek oficjalnie rozpoczynający harcerskie zimowisko. Drugiego dnia harcerze mierzyli się z technikami harcerskimi: szyframi, pierwszą pomocą, wiedzą o Związku Harcerstwa Polskiego. Natomiast zuchy sprawdzały swoje zmysły, gawędziły o zaufaniu i poznawały tajniki opatrywania ran. Dzień został podsumowany wspólnym karaoke i śpiewankami przy gitarze i „przeszkadzajkach”. Wycieczka do sztolni walimskich odbyła się trzeciego dnia zimowiska. Zuchy i harcerze poznali tajemnice sowiogórskich podziemi oraz rozpoczęli przygotowania do kolejnej wyprawy. Ponadto odbyły się zbiórki poświęcone braterstwu, tolerancji i różnorodności kulturowej. Czwartego dnia  uczestnicy zimowiska uzyskali tytuł Zdobywców Wielkiej Sowy. Po porannej wędrówce mogli zobaczyć piękno Gór Sowich i (nie tylko) z najwyższego szczytu tego pasma górskiego. Nawet dla najmłodszych 1015 m.n.p.m. nie stanowiło problemów, a wyprawa zachęciła co niektórych do przemierzania górskich szlaków. Po powrocie harcerze sprawdzali swoją znajomość z zakresu alfabetu Morse’a, a zuchy uczyły się prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej. Nadszedł nieubłagany piątek… przyszedł czas powrotu do domu. Aktywność zuchów została nagrodzona znaczkami zucha, kolejnymi gwiazdkami zuchowymi, dyplomami i upominkami. Na harcerskie mundury powędrowały nowe sprawności, harcerze również otrzymali drobne upominki przypominające o pierwszym zimowisku organizowanym przez 111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie. Wszyscy wrócili do domów cali i zdrowi, z workiem niezapomnianych przygód oraz bagażem wiedzy, a także nowych doświadczeń.