Uprzejmie informujemy, iż został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2021.


Projekt programu do konsultacji do pobrania poniżej.


Uwagi i opinie dotyczące projektu programu można składać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl w terminie do dnia 06.11.2020 r.


Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, II piętro, tel. 74 842-11-07.