Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaprasza na konferencję konsultacyjną projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.