Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, zaprasza wszystkie pary obchodzące w 2013 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – mieszkańców Boguszowa-Gorc (niezależnie od miejsca zawarcia związku małżeńskiego) do składania podań o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

zgłoszenia przyjmowane są w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach pok. 102 , telefon 74-8449 490 w terminie do 30 czerwca 2013 roku.

 

Wobec powyższego osoby zainteresowane otrzymaniem stosownego medalu proszone są o zabranie ze sobą dowodów osobistych, a także skróconego odpisu aktu małżeństwa jeżeli ślub był zawierany poza tutejszym Urzędem Stanu Cywilnego. Zgłoszenia mogą także dokonać rodziny jubilatów.

Dla par zainteresowanych uczczeniem tej uroczystości tut. Urząd organizuje uroczystość Złotych Godów Małżeńskich, podczas, której jubilatom będą wręczone medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewodów z inicjatywy między innymi wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Uroczystości jubileuszowe będą organizowane wspólnie dla wszystkich par w MBPCK w Boguszowie-Gorcach.

Czas oczekiwania na medale wynosi około 5 m-cy, zatem uroczystości najwcześniej odbywać się będą w listopadzie 2013 roku.