Trwa okres grzewczy. Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel-zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić mistrzowi kominiarskiemu przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów - w zeszłym roku było ich ponad szesnaście tysięcy - spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Oprócz pożarów nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, czyli czadem. W sezonie grzewczym 2017/2018, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 4343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmierelnych.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną „Czad i ogień – obudź czujność” organizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną, prowadząc akcję społeczną „Zaproś kominiarza”. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom i pożarom spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.