Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku. Zapraszamy !

 

karta zgłoszeniowaMINISETKA2016

RegulaminMINISETKA2016