Serdecznie zapraszamy mieszkańców Boguszowa – Gorc na spotkaniez przedstawicielami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce, które odbędzie się w dniu 08 września (wtorek)  w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury pl. Odrodzenia 4, w godz. 15.00 – 18.00.  Spotkanie to ma przybliżyć mieszkańcom Gminy cele Stowarzyszenia a także pokazać jakie szanse na pozyskanie środków finansowych PROW daje członkostwo w KGD Kwiat Lnu - nie tylko Gminie, ale i jej mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom czy grupom nieformalnym działającym na terenie Boguszowa – Gorc. Zapraszamy również do odwiedzania strony Stowarzyszenia: www.kwiatlnu.eu