Miasto Boguszów-Gorce prowadzi nabór mieszkańców na bezpłatny wyjazd integracyjny do czeskich Smiřic, który odbędzie się 2 czerwca 2012 r.

Oferta skierowana jest do 40 osób zamieszkujących gminę Boguszów-Gorce, bez względu na wiek, przy czym osoby niepełnoletnie biorą udział w wyjeździe pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Rekrutacja odbędzie się 02.05.2012 - 18.05.2012 do godziny 14:00. Osoby chętne do udziału powinny złożyć w punkcie rekrutacyjnym (Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, II piętro, pokój 212) komplet wymaganych dokumentów do pobrania poniżej:

 

Regulamin Smiřice

Formularz zgłoszenia na wyjazd

Oświadczenie rodzica

Formularz rezygnacji z udziału w wyjeździe