17.10.2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bguszowie-Gorcach otrzymali zgłoszenie od mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej o zapadniętym chodniku przy posesji. Na miesjcu strażnicy miejscy potwierdzili otrzymaną informację. Sprawę do realizacji usunięcia nieprawidłowości przekazano do Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejksiego Boguszowa-Gorc.