25.07.2013 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili zapadniętą jezdnię na drodze powiatowej przy ul. Żeromskiego. Miejsce niebezpieczne zostało zabezpieczone i oznakowane. O faklcie powiadomiono Wydział Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach celem zlecenia usunięcia zagrożenia w ruchu drogowym.