Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach poszukuje na stanowisko Kierownika Centrum Kulturalno-Kongresowego „Witold”

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe,
 • minimum 1 roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w zakresie organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-rozrywkowych, w tym zorganizowanie minimum 2 imprez w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

Podstawowe obowiązki:
 • organizowanie różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym przede wszystkim zajęć w czasie wakacji oraz ferii zimowych;
 • inspirowanie mieszkańców do udziału w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych;
 • współpraca z instytucjami i placówkami oraz środkami masowego przekazu w zakresie działalności kulturalno-oświatowej;
 • prowadzenie polityki informacyjnej i reklamowej w zakresie działalności kulturalno-oświatowej (afisze, plakaty, informacje w środkach masowego przekazu)

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet socjalny
 • ZFŚS

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: zgm@boguszow.com.pl
Więcej informacji pod nr telefonu: 74 8449411