Zakaz wstępu
do lasów uszkodzonych przez wiatr.

Podstawa prawna art 28 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
obowiązuje od dnia 02.11.2017 r. do odwołania

Wejście grozi śmiercią lub kalectwem