CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:

- zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie wiedzy o lokalnych tradycjach, zabytkach i ich historii;

- poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego;

- promocja wartości dziedzictwa kulturowego;

- rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych o tematyce historycznej i kulturalnej.

Tematem Konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Tegoroczna odsłona Konkursu, zatytułowana „Przepis na dziedzictwo”, koncentruje się na dziedzictwie materialnym – obiektach zabytkowych służących celom związanym z wytwórstwem żywności, przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem i spożywaniem posiłków. Zabytki te to między innymi zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego, np. młyny, browary, piekarnie, jatki mięsne, jak również przedmioty codziennego użytku będące elementami zastawy stołowej itp.

Drugim aspektem jest dziedzictwo niematerialne – tradycje kulinarne, kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, stare książki kucharskie, oryginalne receptury kuchni lokalnej bądź regionalnej.

Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu powinny odnosić się do hasła tegorocznej edycji „Zabytkomania – Przepis na dziedzictwo”, czyli ujmować dziedzictwo w związku z:

- osobistymi przeżyciami, emocjami związanymi z odkrywaniem dziedzictwa kulinarnego najbliższej okolicy;

- osobami związanymi z przekazywaniem i kultywowaniem kulinarnych tradycji, np. członkami rodziny, lokalnymi twórcami;

- budynkami i budowlami zabytkowymi pełniącymi funkcje produkcyjne, magazynowe, przetwórcze, gastronomiczne;

- zabytkowymi przedmiotami będącymi między innymi elementami zastawy stołowej lub wyposażenia kuchennego;

- historycznymi przepisami kulinarnymi i opowieściami z nimi związanymi;

- wpływem lokalnego dziedzictwa kulinarnego na tożsamość kulturową.

Mając na uwadze stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, Organizator zachęca, by w tegorocznej edycji Konkursu skupić się na promocji dziedzictwa kulturowego swojego miejsca zamieszkania, bez odbywania dalekich podróży. Maksymalny czas trwania filmu dokumentalnego/reportażu łącznie z napisami – 5 minut. Filmy muszą być wykonane w jakości HD + wersji internetowej, format MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Grupa I – składająca się z uczestników między 13 a18 rokiem życia;

Grupa II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się tworzeniem filmów;

Grupa III – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujących się tworzeniem filmów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Grupa I:

- I miejsce – sprzęt multimedialny;

- II miejsce – sprzęt multimedialny;

- III miejsce – sprzęt multimedialny;

Grupa II:

- I miejsce – 8 tys. Zł;

- II miejsce – 5 tys. Zł;

- III miejsce – 2 tys. Zł;

Grupa III:

- I miejsce – 12 tys. Zł;

- II miejsce – 9 tys. Zł;

- III miejsce – 4 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.zabytkomania.pl/

KONTAKT: Narodowy Instytut Dziedzictwa ul. M. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa tel. (22) 826 02 39 samorzad@nid.pl www.samorzad.nid.pl