XXXVII Sesja (absolutoryjna)
Data: 2021-07-15, godzina 09:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala 101

Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2021 roku.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
13. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są pod poniższym linkiem:
https://rada.boguszow-gorce.pl/kalendarz-posiedzen
Wystarczy kliknąć na wybraną sesję.
 
O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XXXVII Sesji (absolutoryjnej) Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)
lub
na kanał Gminy Miasto Boguszów-Gorce na Youtube.

Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl