Informuję, że XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 27 lutego br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI i XXXII Sesji.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce.
11. Przedstawienie sprawozdania za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska