I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informuję, że XXXII (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie -Gorcach, odbędzie się dnia 13 lutego br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  3. Zamknięcie sesji

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska