Informuję, że XXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 28 października br. (piątek) o godz. 12.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania   Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2016”.
10. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
11. Przedstawienie sprawozdań z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.                                             
                

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

   Sylwia Dąbrowska