XXVIII Sesja
Data: 2020-010-22, godzina 09:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala 101

Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Boguszów-Gorce i Gminy Czarny Bór przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Boguszów-Gorce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Boguszów-Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisarza Miasta Boguszowa-Gorc.
11. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
14. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są pod poniższym linkiem:
https://rada.boguszow-gorce.pl/kalendarz-posiedzen
Wystarczy kliknąć na wybraną sesję.
 
O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)

Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl