XXVII Sesja
Data: 2020-09-25, godzina 09:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala 101

Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszowa-Gorc na lata 2020-2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, poprzez realizację i finansowanie kosztów zadania pn. Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach, dla Powiatu Wałbrzyskiego
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji w celu zapewnienia finansowania dodatkowych pieszych patroli Policji na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Boguszowie-Gorcach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są pod poniższym linkiem:
https://rada.boguszow-gorce.pl/kalendarz-posiedzen
Wystarczy kliknąć na wybraną sesję.
 
O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)

Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl