XXVI Sesja
Data: 2020-08-20, godzina 09:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala 101

Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Raport o stanie Gminy Miasto Boguszów-Gorce za rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/130/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
14. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są pod poniższym linkiem:
https://rada.boguszow-gorce.pl/kalendarz-posiedzen
Wystarczy kliknąć na wybraną sesję.
 
O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)

Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl