XXIX Sesja
Data: 2020-11-30, godzina 09:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala 101

Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym garaży, stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2020/2021
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Osobę Pełniącą Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie sesji.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są pod poniższym linkiem:
https://rada.boguszow-gorce.pl/kalendarz-posiedzen
Wystarczy kliknąć na wybraną sesję.
 
O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)
lub
na kanał Gminy Miasto Boguszów-Gorce na Youtube.

Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl