XXIV Sesja
Data: 2020-06-30, godzina 09:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala 101

Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/308/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy
Boguszów-Gorce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2019.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie sesji.


Wszystkie projekty uchwał dostępne są pod poniższym linkiem:
https://rada.boguszow-gorce.pl/kalendarz-posiedzen
Wystarczy kliknąć na wybraną sesję.


O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)


Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl