Zapraszamy na XXI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, która odbędzie się dnia 25 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce – część II nie narusza ustaleń studium.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce – część II.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej.

 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie sesji.