XV Sesja
Data: 2019-10-24, godzina 9:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala narad 101

Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa zatok autobusowych przy ulicy Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie-Gorcach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Boguszów-Gorce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, zawartych na czas oznaczony.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
16. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2019 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2019 r.
17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
19. Zamknięcie sesji.

O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XV Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)


Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl