XI Sesja
Data posiedzenia: 2019-08-22 godz. 09:00
Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski, sala nr 101

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
6. Zamknięcie sesji.