X Sesja (nadzwyczajna)
Data posiedzenia: 2019-07-29 godz. 11:00
Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski, sala nr 101

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguszowie-Gorcach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc.
12. Zamknięcie sesji.


Jednocześnie zapraszamy od godziny 11:00 do oglądania transmisji z X Sesji(nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesjaWięcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl