W miesiącu wrześniu funkcjonariusze Straży Miejskiej z Boguszowa-Gorc dokonali sprawdzenia kilkudziesięciu podwórzy pod kątem wysypywania gruzu w miejscach niedozwolonych. W miejscach, gdzie ustalono osoby składujące nielegalnie gruz przeprowadzono z nimi rozmowy pouczająco-ostrzegawcze oraz nakazano usunięcie nieprawidłowości. Osoby, które nie zastosowały się do nakazu zostały ukarane mandatami karnymi. Postępowanie mandatowe nie zwalnia te osoby od dalszego usunięcia nieprawidlowości.