W czwartek 25 lutego w galerii Barbórka Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbyły się eliminacje miejskie XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.

Prezentacje młodych recytatorów oceniało jury w składzie:

Wiesława Kamińska - pracownik Działu Oświatowo-Naukowego Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, założycielka wałbrzyskiej grupy poetycko-artystycznej „ERATO”, autorka tomiku poezji „On i ja”.

Agnieszka Zdeb – starszy inspektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Boguszowie-Gorcach.

Ewa Kupczak – starszy bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach.

Po prawie dwugodzinnych prezentacjach boguszowskich recytatorów, jury wyłoniło laureatów konkursu oraz wytypowało ucznia, który reprezentować będzie nasze miasto w Finale Wojewódzkim w Kłodzku w dniach 27, 28 kwietnia br.

w kategorii „młodsi”:

I miejsce – Hanna Płonka (Zespół Szkół Samorządowych)

II miejsce – Julia Pawlak (Zespół Szkół Samorządowych)

Bianka Mączka (Zespół Szkolno-Przedszkolny)

III miejsce – Patrycja Bąbel (Zespół Szkół Samorządowych)

Wyróżnienie – Martyna Baranowska (Zespół Szkół Samorządowych)

Wyróżnienie – Maja Łagan (Zespół Szkół Samorządowych)

w kategorii „starsi” jury przyznało wyróżnienia uczennicom Zespołu Szkół Samorządowych: Katarzynie Franckowiak oraz Martynie Kuczkowiak.

W Finale Wojewódzkim Boguszów-Gorce reprezentować będzie uczennica Zespołu Szkół Samorządowych: Hanna Płonka.

Dyrektor MBP-CK Elżbieta Gajewska serdecznie gratuluje wszystkim laureatom konkursu, a Hannie Płonce, która została wytypowana do reprezentowania naszego miasta w Finale Wojewódzkim, życzy powodzenia. Jednocześnie, już dzisiaj, zaprasza i zachęca wszystkich nauczycieli i boguszowską młodzież do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu.