Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje o wynikach otwartego konkursu ogłoszonego w dnu 15.12.2017 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 oraz na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach:
a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b/ turystyki i krajoznawstwa,
c/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
d/ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
e/ bezpieczeństwa,
f/ ochrony zdrowia.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu 1
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu 2